พามารู้จักเครื่องร่อนแยกขนาด เครื่องคัดแยกพลาสติก

เครื่องร่อนแยกขนาด

ในบทความนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องร่อนแยกขนาด ซึ่งเป็นเครื่องคัดแยกพลาสติก เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์หรือเม็ดสี โดยเป็นเม็ดสีชนิดเข้มข้นใช้ผสมกับเม็ดพลาสติกในกระบวนการเติมสีให้กับการผลิตหรือขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ เนื่องจากเม็ดสีจะช่วยลดการฟุ้งกระจายของสีซึ่งอยู่ในรูปแบบผง เม็ดสี จึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลาสติกอย่างกว้างขวาง

เนื่องจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกหลายๆ แห่งต้องเผชิญกับปัญหาเม็ดพลาสติกที่มีความไม่สม่ำเสมอกันของเม็ดสีเกิดจากเครื่องอัดรีดที่ใช้ในการผลิตเม็ดสี ทำให้ชิ้นงานและคุณภาพไม่ได้ตามที่ต้องการ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก ผู้ประกอบการเกี่ยวกับพลาสติกควรให้ความสำคัญในการคัดแยกเม็ดสีและวัตถุดิบต่างๆ ด้วยการพึ่งพาเอานวัตกรรมทันสมัยหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องจักรที่มีคุณภาพ อย่างเช่น เครื่องร่อนเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นเครื่องร่อนแยกขนาด ที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกพลาสติกคุณภาพสูงระดับโลก

เครื่องคัดแยกพลาสติกที่เป็นเครื่องร่อนแยกขนาดมีระบบการทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่ได้รับความนิยมจะมีเครื่องแยกขนาดระบบสั่น เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่และเครื่องร่อนอุตสาหกรรมระบบสั่น

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น อุปกรณ์ที่ใช้ร่อนกรองสำหรับ คัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขนาดเม็ดสี รวมถึงวัตถุต่างๆ ได้เครื่องแยกขนาดระบบสั่นที่ดีต้องให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า เหมาะกับอุตสาหกรรมพลาสติกที่ต้องแยกขนาดวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต

สำหรับเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่เป็นเครื่องร่อนประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกัน สามารถกำจัดฝุ่นและสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ปะปนมากับเม็ดสีได้ รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ด้วย ช่วยคัดแยกขนาดของวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำ ทำงานด้วยระบบปิดสนิทป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันสิ่งเจือปนต่างๆ

เครื่องร่อนอุตสาหกรรมระบบสั่น ที่มีคุณภาพต้องมีการกรองด้วยตะแกรงแบบละเอียด ทำงานได้รวดเร็ว เมื่อเทียบกับเครื่องร่อนระบบสั่นทั่วไปด้วยการสร้างแรงสั่นสะเทือนมากถึง 3 เท่า ทำให้วัตถุดิบไหลผ่านตะแกรงในอัตราสูงกว่าสามารถคัดขนาดได้ถึง 5 ระดับ กระจายขนาดของอนุภาคได้อย่างละเอียดด้วยการทำงานเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าเครื่องร่อนแยกขนาดที่เป็นเครื่องคัดแยกพลาสติกมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิต ช่วยลดการจ้างงาน ช่วยให้กระบวนการผลิตมีความรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด ทำให้ธุรกิจมีศักยภาพทางด้านการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น หากต้องการสั่งซื้อหรือติดตั้งเครื่องร่อนแยกขนาด เครื่องร่อนเม็ดพลาสติก เครื่องคัดแยกพลาสติกต้องเลือกผู้ผลิตและจำหน่ายที่ไว้วางใจได้ เครื่องจักรต้องมีความทันสมัยได้มาตรฐานในระดับสากล