บริการของผู้รับเหมาและ บริษัทรับก่อสร้าง มีความต่างกันอย่างไร

บริษัทรับก่อสร้าง

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการก่อสร้างหลายราย แต่ละสถานที่มีราคาที่ตกลงกันโดยทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด แต่มีผู้ให้บริการที่อยู่ในรูปแบบของผู้รับเหมาที่ไม่เหมือนกับ บริษัทรับก่อสร้าง ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการบริการก่อสร้างทั้งสองรายว่าไม่เหมือนกันอย่างไร 

รูปแบบการบริการที่ไม่เหมือนกันของ บริษัทรับก่อสร้าง และผู้รับเหมา 

บริษัทรับก่อสร้าง จะมีบริการที่ไม่เหมือนกับผู้รับเหมาไม่ว่าจะเป็นประเภทงาน ราคาค่าจ้าง ความใส่ใจในหน้าที่การงาน การประสานงานและติดต่อทีมงาน ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกบริการกับผู้รับเหมาหรือบริษัทได้ตรงตามความต้องการ อาจกล่าวได้ว่าความแตกต่างของบริการสร้างบ้านระหว่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างกับ บริษัทรับก่อสร้าง มีดังนี้ 

  • สไตล์การทำงาน 

– ผู้รับเหมา: มีขั้นตอนการทำงานไม่มากนัก อีกทั้งก็ไม่ซับซ้อนเช่นกัน แต่จะไม่มีความชัดเจนในเรื่องของระบบการทำงาน คนหนึ่งคนอาจทำหน้าที่หลายอย่าง เพราะทีมงานมีจำกัด ประสานงานง่าย 

– บริษัท: งานจะเป็นระบบที่แต่ละคนมีความรับผิดชอบในงานที่ชัดเจน ทีมงานเป็นมืออาชีพ มีเอกสารหลักฐานของการว่าจ้าง สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานเมื่อมีปัญหา 

  • ทีมงานบริการก่อสร้าง 

– ผู้รับเหมา: เป็นกันเองเพราะไม่มีทีมงานมาก ทำให้ง่ายต่อการเจรจา แต่ถ้ามีปัญหาหรือล่าช้าต้องเปลี่ยนทั้งทีม 

– บริษัท: มีหลายทีม จึงมีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน ทีมงานมีคุณภาพเพราะผ่านการคัดสรรมาอย่างดี เนื่องจากทีมงานมีความหลากหลาย ดังนั้นทีมงานจึงสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ 

  • ใส่ใจในการทำงาน 

– ผู้รับเหมา: ทำงานแลกค่าจ้าง ดังนั้นงานต้องเสร็จเร็วเพื่อประหยัดค่าแรงของช่างและรับงานเพิ่มได้เลย ทำให้ราคาไม่แพง ผู้อยู่อาศัยต้องตรวจสอบงานด้วยตัวเองอย่างรอบคอบก่อนทุกครั้ง 

– บริษัท: มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบทุกครั้งเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ เพราะทางบริษัทรับประกันทุกงานให้กับลูกค้า 

  • ราคา 

– ผู้รับเหมา: จะราคาถูกเพราะทีมงานในสายไม่ครบทุกทีมจึงจำเป็นต้องจ้างผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญในสายงานที่ต้องการ 

– บริษัท: แพงเพราะผู้รับเหมาทุกคนมีความเป็นมืออาชีพสูงและมีทีมผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา 

  • ประสานงานหรือติดต่องาน 

– ผู้รับเหมา: คุยและติดต่อแบบเป็นกันเอง ส่วนใหญ่ใช้เบอร์มือถือติดต่องาน ไม่มีเอกสารหลักฐานการจ้างอย่างชัดเจน 

– บริษัท: เชื่อถือได้เนื่องจากมีที่ตั้งสำนักงาน ตรวจสอบข้อมูลบริษัทจากระบบที่ล้ำสมัย 

เห็นได้จากบทความที่ว่า บริษัทรับก่อสร้าง มีผู้ให้บริการหลายประเภท รวมถึงบริการในรูปแบบของผู้รับเหมา แต่ละประเภทตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าให้เหมาะสมกับงบประมาณและสไตล์บ้านที่ต้องการ