นิโคติน กับเรื่องที่หลากหลายคนนั้นเข้าใจผิดอย่างมาก

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า saltnic

เรื่องของนิโคตินนั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็น น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า saltnic หรือ น้ำยา แบบ free base ก็ตาม ก็จะต้องมีนิโคตินที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกัน  ซึ่งหลากหลาบคนนั้นมีความเข้าจผิดในเรื่องของ ระดับนิโคตินอย่างมากด้วยเช่นกัน และ หลากหลายคนนั้นก็ยังไม่เข้าใจ รวมทั้งในเรื่องของ ความเข้าใจผิดอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าในเรื่องของความเข้าใจผิด ของนิโคตินนั้นจะมีเรื่องอะไรบ้าง  

นิโคตินเป็นหนึ่งในสารก่อมะเร็ง  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “สารก่อมะเร็ง” นั้นหลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะว่าในเรื่องของ การใช้งานนั้นมีหลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะว่า นิโคตินนั้นมีหกลากหลายคนนั้นที่มีความเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะว่า มีคนที่เข้าใจผิดในเรื่องของการเกิดมะเร็ง ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของสารก่อมะเร็ง นั้นคือ สารทาร์ ซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ดังนั้นจึงเกิดขึ้นกับบุหรี่ไฟฟ้านั้นเอง  

นิโคติน ช่วยทำให้อารมณ์ดี  

หลากหลายคนนั้นยังมีความเข้าใจผิดว่าเรานั้นสูบบุหรี่แล้วอารมณ์ดี แต่ว่าในความจริงนั้นเกิดจากการที่นิโคตินนั้นเข้าสู่ร่างกาย และ ทำให้ ร่างกายของเรานั้นหลังสารโดปามีน ซึ่งอยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง และ นั้นเอง ซึ่งสารนิโคตินนั้นที่ทำให้ร่างกายหลังสารเคมีดังกล่าวและส่งผลให้ร่างกายของเรานั้นมีอารมณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั้นเอง  

นิโคตินมีส่วนช่วยในเรื่องของน้ำหนัก  

อีกเรืองนั้นคือในเรื่องของการลดน้ำหนัก นั้นหลากหลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่า นิโคตินนั้น ที่มีการใส่เข้าไปใน น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า saltnic หรือ หรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ free base นั้นมีการเผาผลาญไขมันบางชนิด ทำให้ร่างกายนั้นมีน้ำหนักที่ลดลง และ การรับนิโคตินเข้าไปในร่างกายที่เหมาะสมนั้นจะช่วยหใความอยากอาหารนั้นลดลง และ ช่วยในการเผาผลาญได้ดีขึ้น และ คุ้มน้ำหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน  

การรณรงค์ในเรื่องที่ผิด  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของการรณรงค์ที่ผิด ๆ เพราะว่าหลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมาก ถึงการเลิกสูบบุหรี่ และ การเกิดมะเร็ง ซึ่งเรานั้นจะเห็นได้ตามป้ายรงณ์ต่าง ๆ แต่ว่าอย่างที่เราได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่าการที่เกิดสารก่อมะเร็งนั้น เกิดจากสารทาร์ ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ และ เกิดขึ้นได้เฉพาะในบุหรี่แบบมวนเท่านั้น ดังนั้นในเรื่องของการใช้งานนั้นบุหรี่ไฟฟ้านั้น จึงทำให้ไม่มีสารก่อมะเร็งอย่างที่ได้กล่าวกันนั้นเอง  

และนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นที่หลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดในเรื่องของ “นิโคติน” เพราะว่ายังมีอีกหลากหลายเรื่องอย่างมากที่มีความเข้าใจผิดในเรื่องของนิโคติน และ หลากหลายคนนั้นยังเข้าใจผิด ๆ และ ยังมีเรื่องของความเข้าใจผิด ๆ อยู่มาก บทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านั้นเข้าใจในเรื่องของนิโคตินได้ดีมากยิ่งขึ้น และ มีความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า และ นิโคตินได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน