การเลือกเครื่องวัดอากาศ วัดแก๊ส สำหรับงานในพื้นที่อับอากาศ

เครื่องวัดอากาศ

การทำงานในพื้นที่อับอากาศเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยตลอดทั้งวัน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ อาจต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมายและอาจต้องเจอกับอันตรายที่ไม่คาดคิด อันตรายในที่อับอากาศเช่น การมีแก๊สพิษที่สะสมในอากาศ ถือเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดหมดสติและเสียชีวิตได้เลย ดังนั้น ก่อนเข้าไปปฏิบัติงานควรมีการตรวจสอบสภาพอากาศด้วยเครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊ส

เครื่องวัดแก๊สมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ เครื่องวัดแก๊สหรือเครื่องวัดอากาศที่ใช้งานกันทั่วไปในปัจจุบันนั้นแตกต่างกันออกไป การพิจารณาเลือกซื้อก็ต้องเลือกซื้อตามความเหมาะสมในการใช้งาน หรือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ หัวใจสำคัญของการเลือกซื้อเครื่องวัดแก๊สอยู่ที่การเลือกชนิด รูปแบบ และความสามารถของตัวเครื่องหรือฟังก์ชันที่ครอบคลุม ถูกออกแบบมาแล้วอย่างเหมาะสมและทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย

ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อ

หัวเซนเซอร์ที่ครอบคลุม

หากอ้างอิงตามกฎกระทรวงปี 2562 เรื่องของการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับการตรวจประเมินก่อนเข้าไปในปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศต้องมีการตรวจสอบและคำนึงถึงปริมาณออกซิเจน แก๊สติดไฟ แก๊สพิษ สำหรับแก๊สพิษส่วนใหญ่ที่เราพบได้แก่แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ ดังนั้น การเลือกซื้อเครื่องวัดแก๊สควรเลือกซื้อหัว Sensor ที่สามารถใช้ตรวจแก๊สพิษต่างๆ ที่พบเจอได้บ่อยได้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและความเหมาะสมมากที่สุด

ความสามารถป้องกันประกายไฟ

เครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊สเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น อาจเกิดประกายไฟได้หากพื้นที่มีการระเหยของเชื้อเพลิงหรือสารเคมีที่เสี่ยงต่อการระเบิด ดังนั้น ควรเลือกตัวอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานป้องกันการระเบิดจากประกายไฟได้ สำหรับความสามารถในการป้องกันขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยี่ห้อและราคา

ระบบการแจ้งเตือนและการขอความช่วยเหลือ

เครื่องวัดแก๊สหรือเครื่องอัดอากาศควรมีฟังก์ชันการทำงานที่มีระบบการแจ้งเตือนและการขอความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินเพราะหากผู้ปฏิบัติงานประสบเหตุอันตรายที่ไม่คาดคิดจะได้สามารถส่งเสียงดังพอหรือมีระบบสื่อสารระยะไกลเพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ได้

มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มความสามารถและความปลอดภัย

ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่สามารถนำเข้าไปตรวจสอบหน้างานได้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงเราจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมเลือกเครื่องวัดแก๊สที่มาพร้อมอุปกรณ์เสริมอำนวยความสะดวกในการใช้งาน อย่างเช่น จำพวกปั๊มภายนอกและสายต่อพ่วงเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ด้วย

มีมาตรฐานผ่านการสอบเทียบ

สำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดอากาศ หรือเครื่องวัดแก๊สมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ควรใช้เครื่องที่ขาดการบำรุงรักษาหรือเสียหายเข้าไปทำงานในพื้นที่อับอากาศเพราะอาจทำให้การอ่านค่าเกิดการเคลื่อนผิดพลาดได้ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีอันตรายโดยทั่วไปสามารถทำการสอบเทียบได้เองถ้ามีเครื่องมือและก๊าซสำหรับสอบเทียบให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานหรือถ้าไม่สะดวกสามารถติดต่อไปยังผู้ให้บริการเพื่อขอสอบเทียบได้