อบรม จป ตามกฎหมายมีกี่ระดับ อบรม จป เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง

อบรม จป

จป. หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นบุคลากรในด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญอย่างมากในองค์กรต่างๆ และยังเป็นบุคลากรที่ต้องแต่งตั้งขึ้นมาตามกฎหมายด้านความปลอดภัย รู้หรือไม่ว่า จป มีด้วยกันกี่ระดับและการอบรม จป มีความสำคัญอย่างไรอบรม จป คืออะไร วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบกัน

จป. หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีด้วยกัน 5 ระดับได้แก่ จป. ระดับบริหารจป. ระดับวิชาชีพ จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง จป. ระดับเทคนิคและจป. ระดับหัวหน้างาน จป. ในแต่ละระดับมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป

การอบรม จป

หลายคนสงสัยว่าการอบรม จป จะต้องเรียนรู้หรืออบรมเกี่ยวกับอะไรบ้าง ผู้เข้ารับการอบรม จป  โดยหลักๆ แล้วจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการทำงานหรือเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หลังจากผ่านการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้วุฒิบัตร เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลังจากผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรและผ่านการทดสอบตามหลักสูตร นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในองค์กรของตนเองด้วยพร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ความเป็นอันตรายต่างๆ เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขได้อย่างมืออาชีพ

อบรม จป ได้ที่ไหน  

ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับอบรม จป อบรมผ่านช่องทางออนไลน์สะดวกสบายมากๆ เลือกสถาบันรับอบรม จป ออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 หรือเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ปัจจุบันอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถอบรมหรือเรียนรู้หลักสูตร จป. ออนไลน์ได้ นิยมใช้ระบบ Zoom Application สามารถอบรมได้ทั้งแบบ in-house และแบบ Public สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปอบรมที่ไหนมีเพียงแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็สามารถอบรมได้ง่ายๆ แถมยังมีระบบภาพและเสียงคมชัดในระดับ full hd ด้วย

จป เป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่นายจ้างได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายที่ว่านี้ก็คือกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องของการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549 หากสถานประกอบกิจการเข้าข่ายตามที่กฎกระทรวงได้กำหนดก็ต้องมีการแต่งตั้ง จป ระดับต่างๆ เพื่อดูแลหรือบริหารงานด้านความปลอดภัย  

การปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ ดังนั้น จึงต้องมีผู้กำกับดูแลด้านความปลอดภัย ค้นหาอันตรายปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้นายจ้างบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานเพราะการทำงานความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุด  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นเหมือนบุคลากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยและต้องผ่านการอบรม จป มาก่อนเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง