ตรวจ COVID-19 ก่อนเข้างาน สำคัญมากโดยเฉพาะบริษัทที่มีความเสี่ยง

ตรวจ COVID-19 ก่อนเข้างาน

หนึ่งในสถานที่ที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อโควิดกันเป็นหมู่คณะจำนวนมาก และเป็นสถานที่จะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสถานที่ทำงานนั่นเอง บางบริษัทจำเป็นที่จะต้องนำพนักงานมาทำงานร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญต่อมาที่จะต้องห้ามละเลยเด็ดขาด คือการตรวจโควิดหาเชื้อกับพนักงานหรือบุคลากรที่ทำงานอยู่ในบริษัท หรือออฟฟิศแห่งนั้น ๆ ซึ่งในบทความนี้ ก่อน ตรวจ COVID-19 ก่อนเข้างาน จะมาแนะนำว่า บริษัทไหนที่มีความเสี่ยงสูง ควรที่จะตรวจหาเชื้อให้กับพนักงานอยู่อย่างเป็นประจำ  

ควรตรวจ COVID-19 ก่อนเข้างาน ถ้ามีความเสี่ยงดังนี้ 

  • สถานที่ทำงานหรือออฟฟิศ ที่มีลักษณะเป็นโฮมออฟฟิศหรือ มีสถานที่ทำงานขนาดเล็กเป็นห้องเช่าในตึกต่าง ๆ ไม่อาจที่จะเว้นระยะห่างได้มากเท่าไหร่นัก ทำให้ต้องทำงานนั่งโต๊ะติดกับเพื่อนร่วมงาน ในกรณีนี้ขอแนะนำว่าให้ทางบริษัทลงทุนซื้อฉากกั้นพลาสติกใส หรือฉากอะคริลิคใส มากันฉากระหว่างโต๊ะเพื่อไม่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของน้ำลาย, น้ำมูก รวมทั้งสารคัดหลั่งต่าง ๆ และจะต้องมีการตรวจหาเชื้ออย่างเป็นประจำแน่นอน 
  • สถานที่ทำงานหรือออฟฟิศ ที่มีความจำเป็นไม่อาจที่จะปฏิบัติตามมาตรการ WORK FROM HOME ได้ 
  • สถานที่ทำงานหรือออฟฟิศ ที่จะต้องมีการติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกองค์กร เป็นประจำในทุก ๆ วัน 
  • สถานที่ทำงานหรือออฟฟิศ ที่มีความจำเป็นหาที่อยู่อาศัยให้พนักงาน และใกล้กับสถานที่ทำงานเช่น ลูกจ้างร้านอาหาร, ลูกจ้างทำงานในฟาร์ม หรือทำงานในไร่สวนต่าง ๆ เป็นต้น  

ควรแจ้งให้พนักงานทราบก่อน 

ก่อนที่จะมีการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้างานกับลูกจ้างหรือบุคลากรต่าง ๆ ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าก่อนประมาณ 3 – 4 วัน เพื่อที่จะได้ไม่ลาหยุดในช่วงนั้น แล้วจะได้ทำให้พนักงานมีการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่จะได้รับการตรวจด้วย ผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิดของออฟฟิศหรือสถานที่ทำงานต่าง ๆ จะใช้ระยะเวลาทราบผลประมาณหนึ่งถึงสาม1 – 3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของพนักงานและจำนวนของคิวที่ให้บริการ การตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบันนี้มีหลายวิธีซึ่งมีทั้งวิธีที่ละเอียดอ่อน อย่างการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งจะมีการนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นก้านยาวแหย่เข้าไปในโพรงจมูกหรือบริเวณหลังลำคอ เพื่อเก็บเหยื่อเมือกในบริเวณนั้นไปตรวจหาเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นวิธีที่รับการยอมรับและนิยมมากที่สุด ถึงแม้จะใช้เวลาตรวจสักหน่อยแต่ก็มีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจะแม่นยำ 

ทุกคนสามารถช่วยกันต้านเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้ด้วยการดูแลตัวเองให้ดีที่สุด โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดที่จะไม่เป็นการนำเชื้อเข้าไปในร่างกาย และการตรวจหาเชื้ออย่างเป็นประจำก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และพนักงานใหม่ไม่ควรเลี่ยงตรวจ COVID-19 ก่อนเข้างาน เพราะในกรณีที่มีการติดเชื้อไปแล้วตรวจพบเร็ว ก็จะได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที และมีการกกักกันตัวอย่างเร็วที่สุด ไม่มีการแพร่เชื้อแพร่กระจายต่อไปในวงกว้าง